بخش تصویربرداری

 

بخش تصویربرداری پزشکی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) در طبقه همکف ساختمان بیمارستان واقع شده است.در این بخش کلیه تصویربرداری های رایج تشخیصی به بیماران بستری و مراجعین سرپایی توسط پزشکان متخصص رادیولوژی و کارشناسان مجرب ارائه می گردد.

در این بخش از سیستم الکترونیکی بایگانی و تبادل تصاویر پزشکی (پکس)، دستگاه انژکتور و دستگاه های پیشرفته تصویربرداری از قبیل رادیولوژی دیجیتال، فلوروسکوپی، سونوگرافی معمولی و داپلر، سی تی اسکن اسپیرال، ام آر آی، ماموگرافی و سنجش تراکم استخوان؛ جهت انجام خدمات مطلوب استفاده می گردد.

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2278

 

راهنمای مراجعان

رادیولوژی

ام.آر.آی

سونوگرافی

فلوروسکوپی

سی.تی.اسکن

ماموگرافی

سنجش تراکم استخوان