واحد نوار عصب و نوار مغز

 

واحد نوار عصب-عضله و نوار مغز بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) در طبقه اول و ابتدای بخش مغز و اعصاب قرار دارد.

در این واحد خدمات نوار مغز، نوارعصب، نوار ریه(اسپیرومتری) و نوار چشم  زیر نظر متخصصین مغز و اعصاب به بیماران ارائه می شود.

این واحد در شیفت صبح روزهای کاری فعال می باشد. همچنین مراجعه کنندگان جهت اخذ نوبت می توانند به صورت تلفنی و یا مراجعه به این واحد اقدام نمایند.

 

تلفن تماس: 6الی34280000-034داخلی 2434