ملاقات حضوری با ریاست بیمارستان

 

ملاقات حضوری با ریاست بیمارستان دوشنبه هر هفته ساعت 8 الی 9 میباشد.

جهت تعین وقت قبلی، شنبه هر هفته با شماره 34280015-034 تماس حاصل فرمایید.