لیست پزشکان مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع)                                                      

 

گروه طب اورژانس

گروه جراحی

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

طب اورژانس

زینت السادات دهقان

1

جراح مغز و اعصاب

خشایار بازیاری

1

طب اورژانس

مجتبی سنجی

2

جراح مغز و اعصاب

صابر ظفر شمسی پور

2

طب اورژانس

افسانه اسماعیلی رنجبر

3

فوق جراحی ترمیمی

حسین صالحی

3

طب اورژانس

شیوا معین الدینی

4

جراح ارتوپد

محسن آبسالان

4

طب اورژانس

محسن محی الدینی

5

جراح ارتوپد

آرش نوری

5

طب اورژانس

علی موسوی

6

جراح ارتوپد

معین پور مرتضی

6

طب اورژانس

محمود خالویی پور

7

جراح عمومی

امین جعفری

7

     

جراح عمومی

غلامحسین تقی پور

8

گروه داخلی(عفونی، مغز و اعصاب و قلب)

مغز و  اعصاب

امیر مقدم احمدی

19

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

مغز و  اعصاب

نازنین جلالی

20

فوق آنکولوژی

سید محمدابراهیم پورحسینی

1

مغز و  اعصاب

الهه عرب پور

21

فوق گوارش

وحید میرزایی

2

مغز و  اعصاب

علی رحیمی

22

فوق گوارش

مجید آقا داود

3

مغز و  اعصاب

فاطمه مهدی زاده زارع اناری

23

فوق غدد

محمدرضا شفیع پور

4

فلو شیپ قلب

محمد صفریان

24

فوق غدد

مریم کریمی فرد

5

فلو شیپ قلب

محسن میرزایی

25

فوق ریه

محمدامین لطفی

6

فلو شیپ قلب

علی اسماعیلی

26

فوق ریه

مهدی کریمی

7

فلو شیپ قلب

وحید محمدی

27

فوق نفرو لوژی

سیدمجتبی حیدری

8

فلوشیپ قلب

طیبه ضیاء الدینی

28

فوق نفرولوژی

مهدیه جمشیدی

9

قلب

الهام حسیبی

29

فوق نفرولوژی

فاطمه جلالی

10

قلب

فاطمه جعفری

30

فوق روماتولوژی

میترا عباسی فرد

11

عفونی

فاطمه بهره مند

31

داخلی

محمود کهنوجی

12

عفونی

سید محسن موسوی فرد

32

داخلی

محمدرضا غلامرضا پور

13

عفونی

زیبا شعبانی

33

داخلی

زهرا شریف زاده

14

عفونی

زهرا السادات ذبحی

34

داخلی

عباس شفیعی

15

     

داخلی

مونس نوری

16

     

داخلی

محمد حسنی

17

     

مغز و  اعصاب

علیرضا وکیلیان

18

گروه زنان و زایمان

گروه اطفال

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

زنان و زایمان

سعید ستاریان

1

فوق نوزادان

صدیقه سلمه ای

1

زنان و زایمان

مریم مرتضوی

2

فوق گوارش و کبد کودکان

راحله نبوی زاده

2

زنان و زایمان

فاطمه ناظم کازرانی

3

اطفال

عباس فاتحی

3

زنان و زایمان

آزاده عسگری

4

اطفال

نرگس مشایخی

4

زنان و زایمان

وحیده پور حسنخانی

5

اطفال

شکوفه درخشان

5

زنان و زایمان

محدثه رضایی

6

اطفال

زهرا هادوی

6

زنان و زایمان

سکینه میرزایی

7

اطفال

فاطمه بمانی زارع

7

زنان و زایمان

عاطفه بابایی

8

اطفال

هدی رضایی

8

زنان و زایمان

هاجر وطن خواه

9

اطفال

فاطمه السادات طباطبایی

9

زنان و زایمان

فرزانه خواجه نظری

10

     

زنان و زایمان

آزیتا منشوری

11

     

گروه رادیولوژی

گروه بیهوشی

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

رادیولوژی

محمدمهدی کافی

1

بیهوشی

فرشید فرحبخش

1

رادیولوژی

جعفر احمدی

2

بیهوشی

ضیا نویدی

2

رادیولوژی

فاطمه رضایی

3

بیهوشی

فاطمه جدیدی

3

رادیولوژی

حبیب فرهمند

4

بیهوشی

علی سرکوهی

4

رادیولوژی

نگار نوری

5

بیهوشی

فریبا جمالی پاقلعه

5

رادیولوژی

حامد زارع

6

بیهوشی

سعید خرم نیا

6

رادیولوژی

وجیهه مقصودی

7

بیهوشی

فرزانه جدیدی

7

رادیولوژی

زهرا اسلامیان

8

بیهوشی

بهار نوری

8

     

بیهوشی

حمید پاکزاد

9

     

بیهوشی

فاطمه جعفری

10

گروه آزمایشگاه و پاتولوژی

داروساز

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

آزمایشگاه

سید مرتضی خادم الحسینی

1

داروساز

شیما میرزایی

1

آزمایشگاه

طاهره اسلام منش

2

داروساز

مرجان سلمانی

2

آزمایشگاه

مهناز تشکری

3

داروساز

مصیب کوهکن

3

آزمایشگاه

امیر رهنما

4

داروساز

سیدجواد مرتضوی

4

دیگر پزشکان

داروساز

شیوا آریانی

5

تخصص

نام  نام خانوادگی

ردیف

داروساز

مهشید طالبی

6

پوست

زهرا محیط

1

داروساز

فاطمه عسکریان

7

پزشکی قانونی

محمدرضا ابوالقاسمی

2

داروساز

پریسا فاتحی

8

عمومی

پریسا بالایی

3

     

عمومی

علی اصغر رنجبر

4

     

دندانپزشک

محمد خراسانی

5