معاون آموزش بالینی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع)

 

 

دکتر محمدرضا شفیع پور

سمت: معاون آموزشی

مدرک تحصیلی: فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم

تلفن: 6-34280000-034 داخلی 2524

 


 

اهداف معاونت آموزشی

1-    نظارت بر برنامه ریزی سالیانه فعالیت های آموزشی بخش ها

2-    نظارت بر حضور و فعالیت اعضاء هیئت علمی در بخش های آموزشی

3-    نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضاء هیئت علمی در بخش های مختلف

4-    فعالیت های آموزشی بخش بالینی شامل موارد ذیل می باشد:

·راند بخش

·گزارش صبحگاهی

·تشکیل کلاس در بخش جهت دانشجویان،کارآموزان، کارورزان و دستیاران

·برگزاری ژورنال کلاب

·آموزش سرپایی در درمانگاه ها، اتاق عمل و .....

·ارزشیابی دانشجویان و کارورزان از نظر علمی و رفتاری

·طرح سوالات و حضور در جلسات امتحان

5- نظارت و تنظیم زمانبندی و شرکت در کارگاه های آموزشی

6- نظارت بر حسن اجرای موازین اسلامی توسط اعضاء هیئت علمی

7- نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

8- شرکت در کمیته های آموزشی و پژوهشی

9- تجهیز واحد سمعی و بصری جهت بکار گیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه وسایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس

10- تجهیز پاویون های دستیاران و کارورزان و نظارت بر امکانات رفاهی و غذایی

11- کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها

12- معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان

13- نظارت بر برنامه ریزی و کیفیت آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

14- نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحانات پایان دوره آموزش گیرندگان و اعلام نمرات ارزشیابی کار آموزان و کارورزان

15- اعلام شروع به کار و گواهی کارکرد پزشکان و دستیاران به ریاست بیمارستان و دانشکده پزشکی 

16- نظارت برارائه امور رفاهی آموزش گیرندگان در بیمارستان