فوق تخصصی

 

بخش فوق تخصصی در طبقه همکف بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان قرار دارد.

این بخش دارای 3 تخت VIP، 3 تخت ایزوله منفی، 2 اتاق 6 تخته، 3 اتاق 2 تخته و 2 اتاق دو تخته می باشد.

خدمات درمانی بخش:

در این بخش بیماران به دو صورت الکتیو یا اورژانسی بستری می شوند.

بیماران الکتیو جهت انجام آندوسونوگرافی، آندوسکوپی، کلونوسکپی، پلی پکتومی و اقدامات تشخیصی ریه  بستری شده و  بیماران با مشکلات تشخیصی کلیوی، ریوی، رماتیسمی و دیابت به صورت اورژانسی در این بخش بستری می شوند.

همچنین در بخش فوق تخصصی بیمارستان به دلیل داشتن اتاق های ایزوله منفی و تهویه مستقل؛ بیماری های نیازمند به ایزوله منفی مانند کرونا، آنفولنزا و تب کنگو  بستری می شوند.

خدمات تخصصی بخش:

کشیدن مایع اضافی اطراف ریه

کشیدن مایع اضافی شکم

کشیدن مایع اضافی زانو

بیوپسی استخوان