گروه طب اورژانس

 

 

مدیر گروه: دکتر مجتبی سنجی

 

کارشناس گروه: فاطمه رضایی

 

شرح وظایف مدیر گروه طب اورزانس:  

1-برعهده داشتن مسئولیت آموزشی و ارائه گزارش آموزشی بخش هر 6 ماه به معاون آموزشی

2-نظارت بر اجرای برنامه های اموزشی گروه شامل راند آموزشی، ژورنال کلاب، گزارش صبحگاهی، گراند راند، نظرسنجی از هیئت

علمی در مورد برنامه های آموزشی و رفاهی، برنامه حضور و غیاب فراگیران و اساتید، برگزاری کنفرانس های علمی

3-اطلاع از وضعیت فضاهای آموزشی شامل کلینیک، اتاق عمل، کلاس های درس و تجهیزات آموزشی

4- استفاده از روش های نوین آموزشی شامل:Case discussion/small group discussion/skill lab/ Evidence Base Medicine(EBM)

5-نظارت بر فعالیت های آموزشی و تناسب تعداد فراگیران با بیماران در بخش ها و کلینیک سرپایی

6-نظارت بر آموزش مدارک نوشتاری و پرونده ها شامل: شرح حال، سیر بیماری، خلاصه پرونده، پرونده درمانگاهی هم برای فراگیران و هم اساتید

7- آموزش سایر موراد مفید برای فراگیران شامل اخلاق پزشکی، ایمنی بیمار و استدلال بالینی

8- اطلاع از فرایند ثبت خطای فراگیران وآموزش موارد لازم و برنامه داشتن جهت پیشگیری از خطای فراگیران