جراحی زنان

 

بخش جراحی مردان بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) در طبقه ی همکف بیمارستان واقع شده است.

این بخش دارای 29 تخت بستری بیمار در قالب چهار اتاق vip دو تخته، یک اتاق سه تخته، یک اتاق شش تخته و شش اتاق دو تخته می باشد.

در بخش جراحی مردان بیماران نیازمند به جراحی های عمومی و ارتوپدی که توسط اورژانس پذیرش شده و یا بیمارانی که توسط پزشکان برای انجام عمل جراحی معرفی شده بستری می شوند. مراجعه کنندگان شایع به این واحد درمانی، مصدومین دچار انواع تروما و جراحی های عمومی می باشند.

 

جراحی های عمومی شامل:

ترمیم انواع هرنی، اپاندکتومی، کوله سیستکتومی، سینوس پیلونیدال، درمان چاقی مفرط، جراحی انواع کنسرهای گوارشی، جراحی توراکس، جراحی زیبایی، رینوپلاستی، لیپوساکشن، تعبیه چست تیوب، جراحی ترمیمی، تیروییدکتومی، فیشر، همورویید، کولستومی و ایلیوستومی و ...

جراحی های ارتوپدی شامل:

ترمیم انواع شکستگی ها، تعویض مفصل زانو و هیپ، ترمیم رباط، ترمیم انواع لسراسیون

 

امکانات رفاهی بخش:

در این بخش اتاق بیماران مجهز به تلویزیون، کاناپه تخت شو وصندلی برای همراهان، سیستم تهویه، سرویس بهداشتی، حمام، زنگ احضار پرستار و محلول ضد عفونی کننده دست می باشد.