تاریخچه

 

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) یک مرکز آموزشی و درمانی است که در سال 1365 به عنوان یک مرکز دولتی تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح گردید و دارای تعداد 300 تخت مصوب است.

در آغاز، این مرکز در زمینی به مساحت 10 هکتار و با زیر بنای 17000 متر مربع و با بخشهای اورژانس، داخلی، جراحی، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی، CCU، اتاق عمل و قسمت های وابسته بود که از سال 1366 تا 1386 بتدریج بخش های اطفال، نوزادان، اندوسکوپی، MRI، ICU، پاتولوژی، دیالیز، نوارمغز و نوارعضله، بیماری های خاص، سی تی اسکن، کلینیک دیابت، تریاژ اورژانس، برونکوسکوپی، فیزیوتراپی و آنژیوگرافی به این مرکز اضافه گردید.
از سال 1386 تا به امروز با افزایش زیربنای بیمارستان به 35000 مترمربع، بخش های اتاق عمل قلب و ICU قلب را در سال 1387، بخش VIP در سال 1388 و بخش NICU درسال 1391 راه اندازی و بخش های دیالیز و بیماری های خاص را توسعه و اورژانس تروما و بستری را در سال 1390 تفکیک نموده است. همچنین بخش مادران باردار و پرخطر با 13 تخت در سال 1392 و بخش آنکولوژی با پنج تخت در سال 1393 راه اندازی شد. همچنین از پانزدهم اردیبهشت سال 1393 با شروع طرح تحول نظام سلامت  با ایجاد بخش ICU2، بخش های داخلی زنان، داخلی مردان، جراحی زنان، جراحی مردان و مغز و اعصاب به صورت اساسی تعمیر و بهسازی شد.

 

لازم به ذکر است قسمت اعظم ساختمان این مرکز توسط افراد خیر ساخته شده است و همچنین وقفیاتی در جهت گسترش – نوسازی و تجهیزات تحت نظارت هیئت امناء بنیاد خیریه حضرت علی ابن ابیطالب(ع) توسط خیرین اختصاص یافته است که همه ساله مبالغی به همین منظور در اختیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان قرار داده می شود.