بخش مراقبت های ویژه(ICU1)

 

بخشICU1  بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان در طبقه همکف و جنب اورژانس قرار دارد. این بخش  دارای 12 تخت فعال و یک تخت دیالیز است. بخش ICU1 بیمارستان تمامی مورد های داخلی و جراحی نیازمند مراقبت های ویژه را تحت پوشش قرار می دهد.

هر یونیت بخش مجهز به تجهیزات پزشکی شامل دستگاه های مانیتورینگ bed side ، ونتیلاتور، پمپ انفوزیون، تخت الکتریکی، تشک مواج، دستگاه ساکشن و ترالی مخصوص دارودهی می باشد.

 چیدمان بخش به صورت nursing  است و با توجه به سطح مراقبتی «سطح 4» به ازای هر دو بیمار یک پرستار و به ازای هر شش بیمار یک کمک پرستار بر بالین بیمار حضور فعال دارند. همچنین در صورت نیاز به متخصص بیهوشی، با پزشک مقیمICU2  هماهنگ می شود.

تقسیم کار نیروی پرستاری به صورت کیس متد(موردی) انجام می شود و  مراقبت از بیماران به صورت مداوم و مستمر انجام می شود و تیم پرستاری آشنایی کامل  به تمامی مهارت های تخصصی پرستاری از بیمار بد حال را دارا می باشند.

ساختار فیزیکی بخش به گونه ای طراحی شده است که ایستگاه پرستاری در مرکز بخش قرار دارد و پرسنل نظارت کامل بر یونیت بیماران  دارند.

سایر تجهیزات بخش شامل دو عدد ترالی اورژانس، الکتروشوک، الکتروکاردیوگرام، ونتیلاتور سیار جهت انتقال بیمار به واحد های پاراکلینیک، یک دستگاه مانیتور سانترال  در ایستگاه پرستاری، ساکشن پرتابل، نگاتوسکوپ، دیالیز، سونوگرافی و رادیولوژی سیار می باشد.