بیماری های خاص

 

بیماری های خاص به بیماری هایی گفته می شود که صعب العلاج بوده، نیاز به درمان مادام العمر دارد و لازم است که تحت مراقبت های خاص باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیماران با نارسائی مزمن کلیه، همودیالیز، دیالیز صفاقی، هموفیلی، تالاسمی، بیماران پیوند شده، ام اس و... را به عنوان بیماری های خاص تعریف کرده است.

بخش بیماری های خاص بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) هفت تخت بستری دارد و خدمات تزریقات، پانسمان و دندانپزشکی و... را ویژه بیماران خاص ارائه می دهد. در این بخش یک پزشک دوره دیده حضور دارد و بیماران این بخش  در صورت نیاز به پزشکان متخصص مستقر در بیمارستان دسترسی دارند. همچنین این بخش دارای سالن آموزشی و ورزشی برای استفاده بیماران تحت پوشش می باشد.

بخش بیماری های خاص بیمارستان خارج از ساختمان اصلی بیمارستان و در محوطه بیرونی قرار دارد.

بیماران خاص بر اساس دستوالعمل وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراکز دولتی و دانشگاهی و با پوشش بیمه ای خدمات تشخیصی و درمانی رایگان دریافت می کنند. از این رو در بخش بیماری های خاص بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) خدماتی که به بیماران خاص دارای پرونده ارائه می شود به صورت رایگان می باشد. همچنین کلیه خدمات پذیرش، درمان و ترخیص بیمار در بخش انجام می شود.