ارتباط با معاونت آموزش

 

دانشجویان و مراجعان گرامی به منظور ملاقات با معاون آموزش بالینی می توانند در روزهای شنبه و سه‌شنبه از ساعت 9 الی 10 به دفتر معاونت آموزش بالینی مرکز واقع در طبقه دوم بیمارستان مراجعه نمایند. همچنین جهت ارتباط با کارشناسان آموزش با شماره 34285004-034 تماس گیرند.