اتاق عمل قلب

 

بخش اتاق عمل قلب بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) در تاریخ 30/5/1387 با کمک خیرین آقایان محمد محمدی کارآموز داورانی و حاج محمد رضا محمدی تجهیزات آن خریداری گردید و در ابتدا توسط پزشکان جراح دکتر مسعود دیلمی و دکتر فرخ بنی اسدی و متخصصین بیهوشی دکتر امینی و دکتر رزاقی شروع به کار کرد. در حال حاضر جراح این مرکز دکتر دیلمی فوق تخصص جراحی قلب و عروق( فلوشیپ ائوریسم آئورت) و دکتر بیهوشی آقای دکتر فرشید فرح بخش( فلو شیپ بیهوشی قلب) مشغول به کار می باشند. در اتاق عمل قلب پرسنل مجرب و آموزش دیده در سه گروه بیهوشی، اسکراب و پرفیوزنیست مشغول به کار هستند و تا کنون اعمال جراحی زیر در این مرکز انجام شده اند:

  • بای پاس عروق قلبی
  • تعویض دریچه آئورت
  • تعویض دریچه میترال
  • ترمیم دریچه تریکوسپید
  • ترمیم دریچه میترال
  • تعویض دریجه تریکوسپید
  • جراحی ائوریسم اتورت صعودی و اعمال مادرزادی asd-vsd-pda و شنت ها
  • جاگذاری ویندو پریکاردیال و در اوردن ورید سافن (evhوباز)
  • عمل مجدد کرونر و دریچه
  • خارج کردن توده های قلبی