بخش اسکوپی

 

بخش اسکوپی بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب(ع) در طبقه دوم بیمارستان قرار دارد.

این بخش  با بهره گیری از جدیدترین دستگاه های روز دنیا، به بیماران سرپایی و بستری ارائه خدمت می نماید. پزشکان فعال در این بخش عمدتاً از پزشکان فوق تخصص گوارش می باشند که با همکاری متخصصین بیهوشی و پرستاران و تکنسین های با تجربه، پیچیده ترین عمل های مداخله ای (غیرجراحی) را در رشته های مربوطه انجام می دهند.

ورود بیمار به بخش اسکوپی، هم به طور سرپایی (با نوبت گیری قبلی) و با تشکیل پرونده سرپایی و مستقیم در همین بخش انجام می شود و همچنین بیماران بستری در بیمارستان در این بخش پذیرش می شوند. بیمارانی که به طور سرپایی پذیرش شده اند، بعد از انجام عمل، در صورت دستور پزشک معالج، از همین بخش ترخیص می گردند.

 

خدمات بخش:

  • آندوسکوپی
  • آندوسونوگرافی و در صورت نیاز نمونه برداری با سوزن های FNA و FNB
  • کولونوسکوپی
  • باندگذاری مری
  • ERCP و استنت گذاری
  • انواع پلیپکتومی های معده وروده
  • پگ گذاری معده